Nieuwe uitbreiding rookmelderverplichting

Op 18 februari 2023 trad er een nieuwe wet in werking die de rookmelderverplichting in gemeenschappelijke ruimtes uitbreidt. Voorheen gold deze verplichting alleen voor kelders en zolders waar een technische installatie zich bevond. Maar vanaf nu moet er in elke gemeenschappelijke ruimte met een technische installatie een rookmelder aanwezig zijn, ongeacht de locatie van deze installatie in het gebouw.

Een technische installatie is vast verbonden aan het gebouw en heeft een elektrische voeding of produceert warmte. Voorbeelden zijn zekeringkasten, boilers, verwarmingsketels, airco’s, en nog veel meer. Stopcontacten, lichtknoppen en watermeters zijn geen technische installaties.

Deze nieuwe wet geldt voor alle ruimtes voor gedeeld gebruik, inclusief aparte lokalen. Gemeenschappelijke gangen in meergezinswoningen worden beschouwd als ruimtes voor gedeeld gebruik. Specifieke afgesloten technische ruimtes waarvan de installaties niet noodzakelijk toegankelijk moeten zijn voor bewoners, vallen niet onder deze verplichting. Hierbij kan men denken aan liftmachinekamers die enkel toegankelijk zijn voor medewerkers van de liftfirma.

Er zal waarschijnlijk nog een Ministerieel Besluit komen waarin de administratie verduidelijkt welke installaties een groter risico inhouden op een defect dat brand kan veroorzaken. Hierbij kan men denken aan zekeringkasten, omvormers fotovoltaïsche systemen, thuisbatterijen, laadpunten, warmtepompen, enzovoort.

De rookmelderverplichting maakt deel uit van de minimale woningkwaliteitsnormering. Inbreuk op deze verplichting kan leiden tot ongeschiktheid van de appartementen in het gebouw en wordt beschouwd als een gebrek categorie II. Het is dus van groot belang om deze wetgeving serieus te nemen.

Indien het gebouw beschikt over een automatische branddetectie-installatie met centrale, geldt de rookmelderverplichting niet. Voor meer informatie kan je terecht op https://www.vlaanderen.be/woningkwaliteitsnormen/rookmelders of het Technisch Handboek Woningkwaliteit raadplegen.


Je verzetten tegen een asbest deskundige, kan het?