Mag u een stookolietank plaatsen?

Of u wel of geen stookolietank mag plaatsen is afhankelijk van het type gebouw en de beschikbaarheid van een aardgasnet. Dit geldt voor zowel woongebouwen als niet-residentiële gebouwen. Bij Fluvius kan u nagaan of uw gebouw aansluitbaar is op het aardgasnet en hoeveel dit zou kosten. 

Het Energiedecreet verplicht u echter niet om van stookolie over te schakelen op aardgas. Er zijn ook andere alternatieven voor stookolieketels zoals:

 • Warmtepomp
 • Warmtenet
 • Hybride warmtepomp
 • Condenserende gasketel
 • Pellet- en houtketel
 • Elektrische verwarming

 

Indien u advies wilt over de mogelijkheden, specifiek voor uw woning, kan u terecht bij het Energiehuis voor uw gemeente. U kan ook terecht bij een BENOvatiecoach, een bouwprofessional of een architect.

 

Stookolietanks moeten gecontroleerd worden door een erkend technicus. Na de keuring krijgt de eigenaar van de technicus een certificaat waaruit blijkt of de tank al dan niet is goedgekeurd. De instalatie krijgt dat een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

Een groene dop betekent dat de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.

Een oranje dop betekent dat de tank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de tank.

 • De tank mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden.
 • De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de tank opnieuw in goede staat te brengen.
 • Vóór het verstrijken van de overgangsperiode moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren.

Een rode dop betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

 • Binnen de 14 dagen nadat een rode dop of merkplaat aangebracht werd, moet de eigenaar of exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus of milieudeskundige dit melden bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
 • Met een rode dop of merkplaat is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen.
 • De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de opslaginstallatie opnieuw in goede staat te brengen. Daarna moet een erkende technicus of milieudeskundige opnieuw de opslaginstallatie controleren.

 


Stookolie plaatsen of verwijderen?